Show menu

Dnevno varstveni center v Žalcu

Dom Nine Pokorn Grmovje je konec leta 2020  na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pridobil sklep o financiranju DNEVNO VARSTVENEGA CENTRA V ŽALCU. 

Sredstva so dodeljena v skupni višini največ 501.886,00 EUR. Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % skupnih upravičenih stroškov, slovenska udeležba pa je 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Dom bo vzpostavil eno enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let. Kapaciteta predvidenega varstva bo 15 uporabnikov.

Enota dnevnega varstva bo pri izvajanju svoje dejavnosti sledila srednjeročnim in dolgoročnim ciljem, ki so usklajeni s cilji in strategijami Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva: zagotavljanje človeškega dostojanstva, krepitev moči uporabnikom, enak dostop in enake možnosti vsem vključenim, prostovoljnost vključitve, prosta izbira, individualna obravnava, dogovarjanje med izvajalci in uporabniki ter drugimi.  

V dnevnem varstvu bo poskrbljeno za visok nivo osnovne oskrbe v skladu z doktrino in Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Prav tako bo strokovno izvajana socialna oskrba, predvsem z vpeljevanjem novega načina dela in nosilcev oz. nosilk socialnih interakcij v skupinah.

V aprilu 2021 smo že opravili nakup hiše za opravljanje dejavnosti, pripravili načrte in projekte za izvedbo preureditve  in v začetku maja objavili javno naročilo za iskanje izvajalca gradbeno obrtnih del, elektro in strojnih inštalacij. Predvidevamo, da se bodo gradbena dela pričela v začetku julija in zaključila v sredini septembra 2021. Z izvajanjem storitve želimo pričeti  v oktobru 2021.

Vse okoliške občane VABIMO, da se lahko na morebitno (pred)prijavo za koriščenje dnevnega varstva in vse informacije obrnejo na socialno službo Doma, ki vam bo podala tudi podrobnejše informacije (potek prijav, izvajanje dnevnega varstva in financiranje. Prilagamo tudi zloženko  o dnevnem varstvu za lažjo odločitev.

Zadnjič posodobljeno: 3. 6. 2021