Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Pomoč na domu

Kontakt

PETRA DEMŠER, vodja pomoči na domu

+386 (0)3 713 29 28
+386 (0)41 550 679

petra.demser@dnpg.si

UPRAVIČENCI

Osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Dom
Cvetenje

Upravičenci socialnovarstvene storitve so lahko:


  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

STORITVE

Pomoč družini na domu je socialnovarstvena storitev, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju , vendar  zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo skrbeti sami zase, prav tako tudi ne njihovi svojci.

Storitev se v dogovoru s koordinatorjem oz. vodjo pomoči na domu prilagodi potrebam posameznega uporabnika v obsegu do 20 ur tedensko.

Storitev obsega:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri osnovni negi, menjavi inkontinentnih pripomočkov, oblačenju, slačenju, negi ortopedskih pripomočkov),
  • gospodinjsko pomoč (prinos kosila, nabava živil in priprava kosila, pomivanje posode, osnovno čiščenje, postiljanje postelje, odnos smeti),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, spremstvo, informiranje ustanov).

 

Storitev izvajamo v 4-ih občinah: Žalec, Prebold, Polzela in Braslovče. 

Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno, enkratni obisk pa praviloma ne more trajati manj kot 30 minut dnevno.

Storitev izvajamo od ponedeljka do nedelje, med 7.00 in 20.00 uro. 

V izjemnih primerih si pridržujemo pravico do spremembe trajanja in obsega storitve, o čemer so uporabniki obveščeni.

CENIK

Občina Delovni dan nedelja Praznik in dela prost dan Veljavnost od
POLZELA 3,05 3,78 4,02 1.5.2024
BRASLOVČE 5,40 6,90 7,39 1.4.2024
ŽALEC 6,65 8,53 9,15 1.4.2024
PREBOLD 4,26 5,37 5,74 1.4.2024
Vse cene so v EUR.
Poleg izvajanja pomoči na domu, vam lahko iz naše kuhinje dostavimo tudi kosila.
Trenutni jedilnik

Cenik kosil

KOSILO
S kruhom in sadjem 8,46
Brez kruha in sadja 7,57
S kruhom in sadjem – sladkorna dieta 11,88
Brez kruha in sadja – sladkorna dieta 10,92
Vse cene so v EUR z DDV in veljajo od 01.10.2023 dalje.

Utrinki udeležencev

Svoje delo socialne oskrbovalke doživljajo kot poslanstvo. Vesela sem in ponosna, da zaposlene tako čutijo, saj je pri tem delu, ki ga opravljajo, pomembna osebna širina in veličina ter iznajdljivost, kajti storitev in pogoje izvajanja je mnogokrat treba prilagajati trenutnim razmeram, hkrati pa vedno opraviti pravočasno, kvalitetno in profesionalno.

Petra Demšer, vodja pomoči na domu


Več utrinkov

Zadnjič posodobljeno: 19. 4. 2024