Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Kaj nudimo?

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialnovarstveni zavod. Nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo odraslim osebam, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožne integracije v samostojno izveninstitucionalno življenje.

S svojim delovanjem dom zagotavlja naslednje programske sklope:

1. OSNOVNA OSKRBA:

 • nastanitev,
 • socialna oskrba in nega,
 • prehrana,
 • čiščenje,
 • pranje, likanje in šivanje.

2. ZDRAVSTVENA OSKRBA:

 • splošno zdravstveno varstvo in nega,
 • nevropsihiatrično zdravstveno varstvo in nega,
 • zdravniška nega z rehabilitacijo,
 • fizioterapija,
 • delovna terapija.

3. PROGRAMI V FUNKCIJI VIŠJE KVALITETE ŽIVLJENJA:

 • funkcionalna in zaposlitvena delovna terapija,
 • kulturne in družabne prireditve,
 • integracije z okoljem,
 • priprave posameznika, družine in okolja na bivanje v domu,
 • individualizacija in socializacija odnosov, vodenje, varstvo, usposabljanje, rehabilitacija, resocializacija.

 

Zadnjič posodobljeno: 16. 7. 2020