Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

E-Qalin

Kakovost je v današnjem času ena izmed pomembnejših dejavnikov uspešnosti vsakega podjetja, v socialne ustanove pa še prihaja. Omogoča dvig kakovosti bivanja, oskrbe in nege, dela, izobraževanja, socialnih storitev in krepi zadovoljstvo stanovalcev kot tudi zaposlenih.

E-Qalin® je vseevropski projekt, ki ga je v okviru evropskega programa Leonardo da Vinci (2004 – 2007) razvila skupina strokovnjakov iz šestih držav - Avstrije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske in Slovenije.

Model je v principu zasnovan na samoocenjevanju. Zaposleni na podlagi Poslovnika EQ sami ocenjujejo procese v našem domu; z vidika stanovalcev, zaposlenih, vodstva, okolja in učeče se organizacije.

Za E-Qalin je značilna operativna naravnanost, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje vseh zaposlenih. Zaposleni pridobijo možnost vpogleda v celotno delovanje doma ter seznanitev z vsemi postopki, ki se  v domu odvijajo. Bistveno pa je, da imajo možnost vplivanja na spremembe na vseh področjih domske organizacije. V skupinah za kakovost zaposleni pregledajo trenutne opise in načrte posameznih postopkov, jih ocenijo, nato pa podajo svoja videnja, predloge, spremembe, z namenom stalnega izboljšanja. V nadaljevanju skupina za razvoj iz podanih predlogov odloči o morebitni spremembi posameznega postopka, dopolnitvi postopka ali pa se za spremembe ne odloči. Vsekakor pa so zbrane informacije dobra osnova za nenehno izboljševanje procesov dela in zagotavljanje večjega zadovoljstva stanovalcev, svojcev kot tudi zaposlenih.

V Domu Nine Pokorn Grmovje smo s procesom kakovosti intenzivno  pričeli v septembru 2010. Junija 2012 smo zaključili s prvim triletnim obdobjem samoocenjevanja.

V Domu smo se za sistem kakovosti odločili preprosto zato, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno za naše stanovalce, kako živijo, kako se počutijo; ni nam vseeno za sodelavce, v kakšnih pogojih delajo, kako se počutijo v svoji delovni sredini. Zavedamo se, da stanovalci skupaj z zaposlenimi tvorimo srce Grmovja. Vsako srce pa je potrebno negovati in ga držati v dobri kondiciji – in to nam E-Qalin omogoča.


E-Qualin certifikat

CERTIFIKAT KAKOVOSTI E-QALIN

S ponosom smo v avgustu 2017 prejeli prvi zaslužen certifikat kakovosti s področja E-QALIN. Po poteku treh let, smo imeli v letu 2020 ponovno certificiranje, ki smo ga uspešno opravili.

Pridobljen certifikat potrjuje, da delamo dobro in kakovostno na vseh področjih našega delovanja. Pomeni tudi, da se moramo truditi še naprej, razvijati svoje ideje in se usmerjati v prihodnost, saj imamo ponovno certificiranje zopet čez 3 leta.

V triletnem obdobju je bilo v sam proces ocenjevanja, podajanja predlogov in pripomb vključenih 107 zaposlenih (od 120). Prejeli smo 395 pobud za spremembe (nekatere manjše, nekatere večje), realizirali pa smo jih 247 (62 %). Vsled tega smo izvedli tudi 4 projekte.

In kaj smo v treh letih pridobili?

  • Predvsem večje medsebojno poznavanje,
  • Večje sodelovanje med službami,
  • Večji vpogled v same procese, ki se odvijajo v domu in s tem seveda možnost izboljšanja procesov,
  • Večje poglabljanje v vsebine, ki so našim stanovalcem pomembne, prav tako v vsebine zaposlenih,
  • Večje zadovoljstvo zaposlenih, kar kažejo vsakoletne ankete,
  • Posledično tudi večje zadovoljstvo stanovalcev, kar je bistvenega pomena.

 

Hvala vsem zaposlenim, ki ste sodelovali v skupinah za kakovost;  hvala tudi tistim zaposlenim, ki ste velikokrat vskočili in opravili dela, ker so vaši sodelavci bili na skupinah. Predvsem hvala vsem moderatorjem, ki mi pomagate krmariti po poteh EQ in vam/ nam  velikokrat ni lahko.

Nenazadnje zahvala tudi vodstvu in svetu zavoda, ki razumete, da so spremembe potrebne in da je kakovost storitev tudi v javnih zavodih potrebna.

Olga Irman Počej, vodja kakovosti

Zadnjič posodobljeno: 13. 9. 2023