Show menu

Sprejem

Potek sprejema

1. korak: Pridobivanje informacij o Domu Nine Pokorn Grmovje

Pridobite informacije o domunaših storitvah in odgovore na vsa vprašanja, ki se vam porajajo v socialni službi pri:

Mateji MILENKOVIČ ŠIMEK, tel. (03) 713 29 46 ali mateja.simek@dnpg.si

Veroniki FALANT, tel. (03) 713 29 14 ali veronika.falant@dnpg.si

Sabini BRDNIK, tel. (03) 713 29 48 ali sabina.brdnik@dnpg.si


2. korak: Oddaja prošnje za sprejem s prilogami

Prošnja za sprejem z vsemi prilogami pošljite na:

DOM NINE POKORN GRMOJVE, PERNOVO 4A, 3310 ŽALEC

ALI NA info@dnpg.si

3. korak: Čakanje na prosto mesto

Komisija prejeto vlogo pregleda in prosilca  uvrsti na čakalno listo, če izpolnjuje pogoje, sicer ga obvesti, da ne izpolnjuje pogojev za sprejem. Ko se prostor sprosti, socialna služba kontaktira s kandidati o sprejemu.

Napišite prošnjo in priložite obrazce

- Psihiatročno mnenje
Ceniki
Zadnjič posodobljeno: 28. 11. 2018