Show menu

Sprejem

Potek sprejema

1. korak: Pridobivanje informacij o Domu Nine Pokorn Grmovje

Pridobite informacije o domunaših storitvah in odgovore na vsa vprašanja, ki se vam porajajo v socialni službi pri:

Mateji MILENKOVIČ ŠIMEK, tel. (03) 713 29 46 ali mateja.simek@dnpg.si

Veroniki FALANT, tel. (03) 713 29 14 ali veronika.falant@dnpg.si

Sabini BRDNIK, tel. (03) 713 29 48 ali sabina.brdnik@dnpg.si

 

2. korak: Priprava prilog k vlogi za sprejem

Poleg vseh izpolnjenih obrazcev v naslednjem koraku za sprejem potrebujete še:

1.       potrdilo o državljanstvu,

2.      potrdilo o stalnem prebivališču,

3.      fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,

4.      odrezek od pokojninskih ali drugih prejemkov in

5.       izpisek iz rojstne matične knjige.

3. korak: Izpolnjevanje vloge za sprejem in drugih obrazcev

Izpolnite ustrezne obrazce, ki jih najdete spodaj. Za pomoč pri izpolnjevanju se obrnite socialno službo.

4. korak: Oddaja vloge za sprejem

Vlogo za sprejem z vsemi prilogami pošljite na:

DOM NINE POKORN GRMOJVE, PERNOVO 4A, 3310 ŽALEC

ALI NA info@dnpg.si

5. korak: Čakanje na prosto mesto

Komisija prejeto vlogo pregleda in prosilca  uvrsti na čakalno listo ali pa kandidata obvesti, da v naš dom ne more biti sprejet z navedbo razloga. Ko se prostor sproti, socialna služba kontaktira s kandidati o sprejemu.

6. korak: Sprejem v dom

Sprejem v dom v socialni službi.

Vloge in obrazci

Ceniki
Zadnjič posodobljeno: 26. 9. 2018