Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ ZA DELO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN IZVAJANJA REJNIŠKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2019

6. 12. 2019

Za Dom Nine Pokorn Grmovje je bil 6.12.2019 prav poseben dan. Zaposleni Doma smo se na Brdu pri Kranju udeležili slovesne podelitve nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2019. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Dom Nine Pokorn Grmovje prejel nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih.

Dom skozi vsa leta vidi temeljno poslanstvo v zagotavljanju kvalitetnih storitev po načelu celovitosti in individualnosti obravnave. Iz tega razloga smo pristopili k uvajanju sistema upravljanja s kakovostjo (E- Qalin), prilagoditvi bivalnih razmer in uskladitvi predpisanim standardom in normativom. Eden dolgoročnih ciljev, ki je zahteval vso pozornost in temeljite priprave, z začetki v letu 2014, je bilo oblikovanje organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj modela Kultura usklajenih odnosov. V skladu s sodobnimi bivalnimi koncepti, smo velike oddelke preoblikovali v manjše enote, ki še omogočajo individualno in skupinsko dinamične procese. Dom je postal prostor, kjer stanovalci lahko izrazijo svoje potrebe, misli, občutke, pričakovanja in so razumljeni in spoštovani kot posamezniki.

Velik poudarek Dom daje razvijanju široke palete možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, ohranjanju psihofizičnih sposobnosti, medgeneracijskem druženju, prostovoljstvu, razvijanju zagovorništva in samozagovorništva. Posebna pozornost je namenjena komunikaciji, medčloveškim odnosom in sobivanju. Ves čas je poudarek na aktivnem vključevanju primarne socialne mreže in drugih zunanjih sodelavcev, predstavnikov lokalne skupnosti in medijev. Sledimo smernicam Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva 2013-2020 in ustvarjamo pogoje za iskanje prijaznejših oblik bivanja – bivalne enote, odprtje enote za osebe z demenco. Stanovalci se ponovno naučijo živeti v skupnosti in s skupnostjo, ker so izgubili sposobnost avtonomnega življenja ali je nikoli niso imeli.

Sledimo tudi željam in potrebam starostnikov, da bi čim dlje ostali v domačem okolju in čim bolj kvalitetno preživljali starost. Storitev pomoč na domu izvajamo za štiri okoliške občine: Žalec, Braslovče, Polzelo in Prebold. Strategija razvoja in vizija Doma je usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja stanovalcev, zagotavljanju aktivnih oblik varstva, vzpostavitvi pluralnega pristopa, oblikovanju strokovnih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in potreb stanovalcev ob upoštevanju splošnih in strokovnih načel socialne pravičnosti, solidarnosti, proste izbire, izenačevanju možnosti in spoštovanju pravic in človekovega dostojanstva.

Z vpeljavo novih metod dela je Dom Nine Pokorn Grmovje postal primer dobre prakse in zgled drugim domovom za starejše in socialno varstvenim zavodom.

Veronika Falant