Show menu

Cenik

CENIK OSKRBNEGA DNE

Cene storitev se oblikujejo na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/o6 s spremembami in dopolnitvami) in sklepa Sveta zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje.

STORITEV Odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe z težjo motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe z težko motnjo v duševnem razvoju Odrasle osebe z več motnjami (motnja v duš. razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave)
OSKRBA Oskrba 1 Oskrba 2 Oskrba 3 Oskrba 4 Oskrba 5
1 posteljna soba 27,80 29,99 33,86 35,13 37,92
2 posteljna soba 25,27 27,46 31,33 32,60 35,39
3 posteljna soba 24,01 26,20 30,07 31,34 34,13
4 posteljna soba 22,74 24,93 28,80 30,07 32,86

OBRAČUN ODSOTNOSTI STANOVALCA

Če je stanovalec svojo odsotnost najavil najmanj 2 dni prej, se mu strošek živil odšteje od njegove oskrbe od prvega dne; če odsotnosti ni najavil, pa po drugem dnevu odsotnosti dalje. Strošek živil znaša 3,15 € .

 

OBRAČUN REZERVACIJE

Rezervacija se obračuna tako, da se od cene oskrbe I za dogovorjeni bivalni prostor odšteje strošek živil.

 

Socialnovarstvene storitve so oproščene plačila davka po 6. točki iz prvega odstavka 26. člena ZDDV. 

Cene veljajo do 01.10.2018 dalje.

DOPLAČILO ZA DIETNO PREHRANO

DIETA
sladkorna dieta 1,78 €
enteralna prehrana (sonda) 0,98 €
enteralna dietna prehrana (sonda) 2,21 €
brezglutenska dieta 4,19 €
hipoalergijska dieta 1,31 €

CENIK SPREMSTEV

RECEPTOR 7,23 € /URO + KILOMETRINA
BOLNIČAR 8,46 € /URO + KILOMETRINA
ZDR. TEHNIK 10,98 € /URO + KILOMETRINA

Kilometrina se zaračuna kot povračilo stroškov prevoza na službeni poti – 30% cene 95 oktanskega bencina.

Storitev v skladu s 6.točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 ni obdavčena.

Cene veljajo od 01.10.2019 dalje.

Zadnjič posodobljeno: 30. 9. 2019